19 April 2014

Op zaterdag 19 april 2014 hebben wij een optreden in de Buiskap in Zwartewaal (Elfwekenlaan 1 Zwartewal) bij watersport vereniging w.s.v. Zwartewaal. Wij begginen te spelen vanaf 20:00 uur.

28 November 2014

Op vrijdag 28 november 2014 hebben wij een optreden in het dorpshuis van Hekelingen (Lede 13, Hekelingen). Wij beginnen te spelen vanaf 19:30 uur.